Flytande växtnäring    
För hela trädgården, till rabatter, träd och buskar.  Idelisk för gödselvattning i amplar, urnor och i växthuset.
GroWell Flytande Växtnäring förenklar gödslingen av gräsmattan och rabatterna, helt utan risk för brännskador.

 
Artikelnr.    2,5 liter dunk med injektor   GRO1003    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad

Trippel M    
MYCKET MINDRE MOSSA
Ger din gräsmatta kraft!
Tack vare den unika sammansättnigen av järn och svavel tillförs gräset näring som gör gräset starkt och livskraftigt. Detta gör att gräset växer ifrån mossan.

   
     

Artikelnr.    2,5 liter dunk med injektor    GRO1004
  

Ladda ned säkerhetsdatablad

Altanrent    
Rengör effektivt altaner, trallar och uteplatser av obehandlat, oljat eller tryck­impregnerat trä.
Enkelt att använda och innehåller inte några blekmedel.
Biologiskt nedbrytbart.

 
Artikelnr.    2,5 liter dunk med injektor    GRO2001    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad

Fasadrent    
Till tvätt av alla typer av fasader och andra ytor utomhus.
Rengör och ger ett bra fäste för alla sorters färger.
Även mycket lämplig för rengöring utan efterföljande målning.

 
Artikelnr.    2,5 liter dunk med injektor    GRO2002    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad

Takrent
TakRent rengör tak från alger och lavar.
TakRent kan användas på alla sorters takmaterial. Rengör så effektiv att återetableringen tar flera år och taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid.
Etsar inte glasrutor eller missfärgar.

 
Artikelnr.    
2,5 liter dunk med injektor    GRO2003    25 liter dunk    GRO2253
    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad

Stenrent
Till tvätt av trädgårdens trapport och gångar av sten eller cementplattor.
Rengör ytorna från smuts och beväxningar samt motverkar återsmutsning.
 


     
     
Artikelnr.    2,5 liter dunk med injektor    GRO2004    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad