100 serien
Spolarvätska/glykol och andra serviceprodukter

IT-110   Spolarvätska koncentrerad      
Gör effektivt rent vindruta och strålkastare från vägsalt, trafikfilm, insekter, asfaltfläckar och andra föroreningar. 
Skonsam mot både torkarblad, gummilister och billack. 1:1 blandning ger en fryspunkt på -33°C 
1:2 blandning ger en fryspunkt på -19°C 

   
Artikelnr.    25 liter dunk    IT11010    210 liter fat    IT11020    
 

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-115   Glykol Blå BS6580      
Avsedd för det flesta på marknaden förekommande bensin- och dieselmotorer. Ger ett effektivt skydd mot korrosion och frost. Följ alltid motorfabrikantens anvisningar vid byte av kylarvätska.
50/50 blandning ger ett frysskydd ner till -38°C.
 

 
   
Artikelnr.    25 liter dunk    IT11510    210 liter fat    IT11520

 

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-117   Glykol Röd Longlife      
För användning i t.ex. aluminium motorer. Ger ett effektivt skydd mot korrosion och frost. Följ alltid motorfabrikantens anvisningar vid byte av kylarvätska.
50/50 blandning ger ett frysskydd ner till -38°C.

 
Artikelnr.    25 liter dunk    IT11710    210 liter fat    IT11720

 

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-125   Natriumhydroxid 25 %      
Används som pH-justering vid kemisk rening av avloppsvatten i bl.a biltvättsanläggningar.

  
   

    

Artikelnr.    25 liter dunk    IT12510    200 liter fat    IT12520
  

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-128   Alkalijustering +      
Höjer pH-värdet.
Används som pH-justering vid kemisk rening av avloppsvatten i bl.a biltvättsanläggningar.

  
Artikelnr.    25 liter dunk    IT12810    200 liter fat    IT12820

  

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-138   Syrajustering -  
Sänker pH-värdet.
Används som pH-justering vid kemisk rening av avloppsvatten i bl.a biltvättsanläggningar.

 

Artikelnr.    25 liter dunk    IT13810    200 liter fat    IT13820
 

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-145   Luktborttagning      
Används i fordonstvätthallar. 
Avdödar bakterier som bildar dålig lukt.


 
Artikelnr.    25 liter dunk    IT14510    200 liter fat    IT14520

 

Ladda ned säkerhetsdatablad

IT-168   Flockning Extra       
Ett flockningsmedel för kemisk rening av avloppsvatten i bl.a biltvättsanläggningar.
    

 
Artikelnr.    25 liter dunk    IT16810    200 liter fat    IT16820
 

Ladda ned säkerhetsdatablad