Innovateam AB
startade 2014 som produktionsbolag åt systerföretaget Torqwell AB i deras lokaler i Herrljunga men har i takt med att verksamheten utvidgats flyttat till nya anpassade lokaler i Herrljunga vilka stod klara i början av 2015.
På grund av vår snabba tillväxt har vi varit tvungna att öka vår lokalyta från de ursprungliga 600 m2 till 1 700 m2 under 2016 och 2017 med utvidgad fyllningsavdelning samt färdigvarulager.
Vi är i konstant förändring och för närvarande pågår en tillbyggnad av ett nytt tanklager samt nya doseringssystem för själva tillverkningen.
Primärt var fokus riktat mot att täcka hushållens behov av miljöanpassade disk, tvätt och rengöringsmedel men portföljen har sedermera utvecklats till att även omfatta andra produktgrenar som produkter till professionell bilvård samt verkstad- och livsmedels industri.
Till skillnad mot många andra aktörer på marknaden är vår målsättning att utveckla och tillverka unika produkter och förpackningar som tillför ett mervärde till våra kunder. 
Detta görs i våra egna varumärken eller under private brand.
Vår produktion är inriktad på maximal flexibilitet för att vår erfarna produktionspersonal snabbt skall kunna ställa om och växla produkter och/eller emballage. 
På marknaden har vi erfarna representanter som har ett mycket nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att vi hela tiden lever upp till kundernas förväntningar.
Utveckling av produkter och processer har därmed en central roll i vårt företag och vår personal har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i nära kontakt med våra kunder. 
Då kemiska produkter kan inverka negativt på vår miljö är det en prioriterad målsättning hos oss att hela tiden aktivt verka för att minska denna påverkan.
Vår utveckling har ett miljöfokus och ett flertal produkter är också Svanen-märkta. 
Mer än 10% av vår försäljning under 2017 kommer från miljömärkta produkter och denna andel ökar snabbt!
Detta medför att våra skräddarsydda produkter produceras och levereras med största möjliga hänsyn tagen till såväl inre som yttre miljö.
Trots att företaget är ungt har vi lyckats samlat ihop en av marknadens mest erfarna personalstyrkor vilka står till våra kunders förfogande.


Detta är beskrivet i vår miljöpolicy:

  • Vi skall aktivt bedriva utveckling med hänsyn till såväl funktion som miljö
  • Våra leverantörer skall vara kvalite- och miljöcertifierade
  • Våra produkter skall produceras med minsta möjliga miljöpåverkan
  • Våra produkter skall förpackas och levereras på ett miljöanpassat sätt uppfylla kraven för miljömärkningVi har som målsättning att våra produkter skall vara miljömärkta alternativt 
  • Vi skall alltid efterleva myndigheters lagar och krav


Vi har påbörjat processen med att certifiera vårt befintliga kvalitet- och miljösystem tillsammans med RSM&CO och har som målsättning att vara certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 under 2018.
I detta arbete ingår att uppdatera och formalisera våra olika grundkrav och målsättningar – allt från de grundläggande ILO-konventionerna i vår Code of conduct till våra högt ställda målsättningar avseende långsiktigt miljöarbete.

Anders Johansson / VD