Kvalitets- och miljöpolicy

Till skillnad mot många andra aktörer på marknaden är målsättningen för Innovateam AB att utveckla och tillverka unika produkter och förpackningar som tillför ett mervärde till våra kunder. Detta vill vi åstadkomma utan att göra avkall på kvalité- och miljöaspekter. Vår produktion är inriktad på maximal flexibilitet för att vår kompetenta produktionspersonal snabbt skall kunna ställa om och växla produkter och/eller emballage. På marknaden har vi kunniga representanter som har ett personligt samarbete med våra kunder för att säkerställa att vi lever upp till kundernas förväntningar. Utveckling av produkter och processer har en central roll i vårt företag och vår personal bedriver detta arbete i nära kontakt med våra kunder.

Vår utveckling har ett miljöfokus och ett flertal produkter är också Svanen-märkta. Målsättningen är att utöka detta sortiment. Då kemiska produkter kan inverka negativt på vår miljö är det en självklarhet att vi följer gällande lagar och regler samt har en prioriterad målsättning att ständigt verka aktivt för att minska denna påverkan. Våra skräddarsydda produkter produceras och levereras med största
möjliga hänsyn tagen till såväl inre som yttre miljö.

Vi har en av marknadens mest erfarna personalstyrkor vilka står till våra
kunders förfogande.

 

Anders Johansson
VD